Invitasjon til alle som går i 1. klasse

Publisert: 30.11.2016

Velkommen til dåpsskole!

Dåpsskolen var et av de første tiltak da vi startet med trosopplæring i Avaldsnes menighet i 2009.
Når barna blir døpt, får foreldre, faddere og menighet et felles ansvar: Å hjelpe barna til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd,
så de kan leve og vokse i den kristne tro.
(Utdrag fra dåpsliturgien.)

Vi har – sammen med foreldrene – ansvar for trosopplæringen og inviterer alle 1.-klassinger til DS-dåpsskole.
Trosopplæring gjelder også dem som ikke er døpt, og DS er åpen for alle barn fra Avaldsnes, Håvik og Kvalavåg,
enten de er medlemmer i menigheten eller ikke.

DS-dåpsskolen har 8 samlinger (1,5 time) fra uke 3 til uke 11 i 2017, onsdag rett etter skoletid + gudstjeneste i Avaldsnes kirke 12.mars.
Hver samling har en samlingsstund med bibelfortelling, sang og bønn, lek og evt. en formingsaktivitet. Barna får også et enkelt måltid. Vi lærer også om dåp og nattverd.
 
Vi gleder oss til å bli kjent med årets førsteklassinger.
 
Se også eget invitasjonsbrev her.
 
Påmelding på våre nettsider innen 9. januar 2017 — se her.
 
Gro Torunn,
trosopplærer