Invitasjon til alle som går i 1. klasse

Publisert: 10.01.2018

Velkommen til 1.klasseklubb!


Når barna blir døpt, får foreldre, faddere og menighet et felles ansvar: Å hjelpe barna til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd,
så de kan leve og vokse i den kristne tro.
(Utdrag fra dåpsliturgien.)

Vi har – sammen med foreldrene – ansvar for trosopplæringen og inviterer alle 1.-klassinger til 1.klasseklubb.
Trosopplæring gjelder også dem som ikke er døpt, og 1.klasseklubben er åpen for alle barn fra Avaldsnes, Håvik og Kvalavåg,
enten de er medlemmer i menigheten eller ikke.

1.klasseklubben har 7 samlinger (1,5 time) fra uke 4 til uke 12 i 2018, onsdag rett etter skoletid + gudstjeneste i Avaldsnes kirke 4mars.
Hver samling har en samlingsstund med bibelfortelling, sang og bønn, lek og evt. en formingsaktivitet. Barna får også et enkelt måltid. Vi lærer også om dåp og nattverd.
 
Vi gleder oss til å bli kjent med årets førsteklassinger.
 
 
 
Påmelding på våre nettsider innen 19. januar 2018 — se her.
 
Johanna ,
barne og ungdomsarbeider