Avaldsnes menighet > Artikler > Nyheter

Avaldsnes kirke åpnes julaften!

Publisert: 21.11.2019

Da Avaldsnes kirke ble stengt i januar 2019 for restaureringsarbeider, ble det annonsert at kirken kom til å bli gjenåpnet på nyåret 2020. Nå er det en glede å annonsere at første gudstjeneste blir allerede på julaften!

Julaftengudstjenestene finner sted klokken 13.30, klokken 15.00 og klokken 16.30. På den første gudstjenesten synger barnekorene Witness!! og Avaldsnes barnegospel. På den andre gudstjenesten medvirker Avaldsnes skolekorps med sin dirigent Tore Østenstad. På den tredje gudstjenesten deltar cellist (og arkitekturstudent!) Emma Sanson med musikk akkompagnert av kantor Arnfinn Tobiassen. Alle tre gudstjenestene er ved prost Helge Gaard.

1. juledag er det høytidsgudstjeneste ved vår sokneprest Lars-Tore Anda. Også her blir det ekstra musikalske krefter som deltar, nemlig en messingkvartett bestående av Margrethe Jacobsen, Hilde Østenstad, Elin Tyse Hansen og Birgitte Tyse Klæhaug. Denne gudstjenesten begynner klokken 12.00.

Søndag 29. desember, romjulssøndag, er det gudstjeneste med dåp og nattverd klokken 11.00, og på nyttårsaften er det midnattsmesse klokken 23.15. 

Du kan lese mer om åpningen og intervju med kirkeverge Kjetil Osnes Bø i Haugesunds Avis ved å klikke her. (abonnement)

Vel møtt til å feire gudstjenester i Avaldsnes kirke denne julen!