Kontaktinformasjon


Avaldsnes menighet
Kong Augvalds veg 29, 4299 Avaldsnes
Postboks 29, 4299 Avaldsnes
52 81 20 60

Send e-post
 

Administrativ leder

Ida Kvalevaag

52812060

Send e-post

BU-arbeider

Johanna Gismervik

52812053

Send e-post

Kantor

Arne Martin Aandstad

97188899

Send e-post

Kateket

Annbjørg Utvik Gudmundsen

52812058

Send e-post

Kirketjener

Trygve Bredal

Kirketjener

Aina Nordtveit

52812060

Send e-post

Prost

Ove Sjursen

52810007

Send e-post

Sokneprest i Avaldsnes

Lars-Tore Anda

52812059

Send e-post

Om oss


Visjonen vår er: Avaldsnes menighet ønsker å være et levende, inkluderende fellesskap som gjør mennesker til etterfølgere av Jesus.

I menigheten bor det ca 3.800 medlemmer av Den norske kirke, og Avaldsnes menighet dekker området fra Bø ungdomsskole i nord til Vorrå i sør, og Kvalavåg i vest. Sentralt i menighetens liv er Olavskirken på Avaldsnes, som ble bygget i 1250, og det tidligere bedehuset Karmel som menigheten overtok i 2012 og nå bruker som menighetshus. I menigheten jobber en sokneprest, kateket, kantor, administrasjonsleder, kirketjener, diakoniarbeider, barne- og ungdomsarbeider og trosopplæringsmedarbeider. I tillegg har prosten sete på Avaldsnes. Vi har også en rekke frivillige medarbeidere som bidrar i arbeidet med unge, voksne og eldre. Det er gudstjeneste hver søndag i løpet av året, i tillegg til helligdager som skjærtorsdag, langfredag, Kristi himmelfartsdag, 17. mai og olsok. Gudstjenestene finner sted både i Olavskirken og på Avaldsnes menighetshus - Karmel.

Menigheten støtter to misjonsprosjekt i henholdsvis Thailand og Brasil. I tillegg til at disse blir nevnt og bedt for ved hver gudstjeneste, går takkeofferet under gudstjenesten til disse prosjektene flere ganger i året. 

Det norske misjonsselskap driver prosjekt over hele verden. Menigheten støtter spesifikt Anne Storstein Haugs prosjekt i Bangkok i Thailand og teologiutdanningen i Curitiba i Brasil. Begge disse har bankkonto 8220.02.85057, men prosjektnummer må føres på innbetalingene: 64 04 79 (Thailand) og 51 303 (Brasil).