Barn og unge


Barne og ungdomsarbeid er sentralt i Avaldsnes menighet. Vi er opptatt av å ha et bredt tilbud av faste aktiviteter og aktuelle trosopplæringstiltak.

For å finne artikler med påmelding til trosopplæringstiltak og arrangementer, eller nyheter om tilbud for barn og unge kan du velge den aktuelle kategorien nedenfor.

FASTE AKTIVITETER FOR BARN OG UNGDOM


SUPERTIRSDAG
På tirsdager skjer det mye arbeid for barn og unge på Avaldsnes menighetshus Karmel, derfor kaller vi det supertirsdag! Supertirsdag har egen facebookgruppe hvor det legges ut informasjon til deltakere og foreldre. 

Middag på Karmel serveres på tirsdagene kl.16-17. Her kan alle som vil kjøpe middag før aktivitetene starter. 

Minisang er et sangtilbud for barn fra 1-4 år. Samlingene er tirsdager kl.17-18.

Avaldsnes barnegospel er kor for barn fra 4 år til 4.klasse. De øver på tirsdager kl.17-17:40. Johanna Gismervik (412 43 300) er dirigent og Elin Tyse Hansen er leder for koret.

Søndagsskolen Sprell Levende har samlinger med aktiviteter og andakt tirsdager 17:40-18:00. Annenhver tirsdag er det egen andakt og aktivitet til 18:30 for 3.-4.klasse i 3/4-klubben

Witness!! er kor for 5.-7.klasse. De øver tirsdager kl.18-19:30. Johanna Gismervik er dirigent for koret. 

Karmøy guttekor har også sine øvelser på tirsdager kl.17-17:45, men i Avaldsnes kirke. Dette koret er for gutter fra hele Karmøy fra 2. klasse og oppover. Guttekoret ledes av kantor Arne Martin Aandstad (tlf. 971 888 99).

 

Orgel- og håndbjelleklubben Klara er for barn og unge fra 5-26 år. Håndbjelleklubben har ikke aktivitet nå. Orgelmedlemmene får undervisning organisert gjennom Karmøy kulturskole, med støtte til kulturskoleavgiften. Ove Olaisen underviser på orgel i Karmøy kulturskole.

 

SPEIDERARBEID
Avaldsnes speiderne er delt inn i fire grupper.

Jenter 4.-5.klasse annenhver torsdag kl.16:30-18:00 på Karmel/i Visnes. Ida Kvalevaag (958 32 084) er leder, og Avaldsnes 1 KFUK-KFUM stifinnerne har egen facebookgruppe.

Jenter 6.kl + annenhver torsdag kl.16:30-18:00 på Karmel/i Visnes. Carola Syre Utvik (936 93 620) er leder, og Avaldsnes 1 KFUK-KFUM vandrene har egen facebookgruppe.

Gutter 3.-4.klasse torsdager i partallsuker kl.17:30-19:30. Silje Lindaas Bringedal (954 23 042) er leder, og 2.Avaldsnes KFUK-KFUM stifinnere har egen facebookgruppe.

Gutter 5.kl+ torsdag i oddetallsuker kl.17.30-19.30. Tor Sven Utvik (986 12 880) er leder, og 2.Avaldsnes KFUK-KFUM vandrere har egen facebookgruppe. 

 

SØNDAGSSKOLE
Karmelgudstjenesten er spesielt tilrettelagt for barnefamilier med preken tilpasset barna eller søndagsskole med andakt og aktiviteter.

 

POP-UP TWEENSARBEID

POP-UP er menighetens satsing på arbeid for tweens. I løpet av året arrangerer vi seks forskjellige kvelder med ulike tema hvor målgruppen er barn i 5.-7.klasse. Teamene er: pysjamasparty (høstferien), halloween, holiday (jul), kjærlighet på pinne (valentine), påske og summerfun. For oppdateringer om når det er POP-UP kvelder kan dere følge med på menighetens nettsider. 

 

UNGDOMSARBEID

Avaldsnes kristelige ungdomsklubb har åpent hus og aktiviteter for ungdommer fra 8.klasse og oppover hver fredag kl.20:00-00:00 på Avaldsnes menighetshus Karmel. For oppdateringer om klubbens aktiviteter anbefales det å følge med på facebooksiden Karmelungdom

Testimonia er tensingkor for ungdom fra 8.klasse. De øver hver fredag kl.18-20 på Karmel. Koret har også eget ban og teknikkergruppe. Johanna Gismervik (412 43 300) er dirigent. 

KRIK Avaldsnes er et lavtersel idrettstilbud til ungdom fra 8.klasse. De har treninger i Avaldsneshallen tirsdager kl.20-21:30. Arne Haaland og Jon Kjetil Kvalevaag er ledere. KRIK har egen facebookside som oppdateres med informasjon om treninger. 

PUSH er en bibelgruppe for ungdommer som samles siste søndag i måneden kl.19-21. Vi spiser et godt måltid sammen og leser i Bibelen eller lærer med om ulike tema innen kristen tro. Det er ungdommene selv om bestemmer innholdet på samlingene gjennom innspill til ulike tema. 

 
 

PÅ VEI - TROSOPPLÆRING I AVALDSNES MENIGHET


Hva er trosopplæring?

Når barnet blir døpt leser vi fra Bibelen om "å lære å kjenne" troen. Dette ønsker menigheten å bidra til sammen med de som har ansvar for barnet. Derfor har vi tilbud om trosopplæring for barn og unge fra 0-18 år. 

I Avaldsnes menighet er trosopplæringen variert. Noen tiltak er en kveld på ett par timer, noen er flere samlinger i SFO-tid, mens andre igjen er med overnatting. 

Hvem er trosopplæringen for?

Den er rettet mot alle døpte i menigheten uavhenig av funksjonsevne! Vi legger veldig gjerne tilrette slik at alle barn og unge kan delta i trosopplæringen, og lære å kjenne troen de er døpt til. Vi kan legge tilrette med ekstra ansatte tilstede, med å tilpasse opplegget, fjerne hindringer, eller også en-til-en samlinger der det er behov for det. Ta kontakt med oss slik at vi sammen kan finne en god plan for tilrettelegging. 

Barn og unge som ikke er døpt er selvsagt også velkommen til å melde seg på trosopplæringstiltakene for sin aldersgruppe. Vi har ikke kontaktinformasjon til de som ikke er medlemmer hos oss, men dersom dere ønsker å få invitasjon fra oss til trosopplæringstiltak er det bare til å ta kontakt slik at vi kan få regisrert det. 

Trosopplæringstiltak:

0 år - Babysang

2 år - INTRO Minisang

2 år - Krøllekveld

4 år - Skattejakt og barnebibel

5 år - Tenn Lys

6 år - Barabbas

7 år - 1.klasseklubb (1.kl)

7-8 år - Plan B (2.-3.kl)

8 år - 2 på rad (2.kl)

9 år - Tårnagenthelg (3.kl)

9 år - INTRO Speider (4.kl)

10 år - Kode B (4.kl)

11 år - Jorden rundt på 6 dager (5.kl)

11 år - Lys Våken (6.kl)

12 år - Together (7.kl)

13 år - INTRO Ungdom (7.kl)

13 år - Kick Off (8.kl)

14 år - Informasjonsmøte om konfirmasjon (8.kl)

15 år - Konfirmasjon (9.kl)

16 år - MILK - Minilederkurs (10.kl)

17-18 år - På Vei (2.-3.vgs)

 

Kontaktinformasjon finnes under fanen "om oss".