Ole Morten Velde erstattes av Ingrid Berg Tobiassen


På grunn av nært forestående fødsel i familien til Ole Morten Velde, har Velde måttet trekke seg fra Musikk og meditasjon tors 22. juli. Han erstattes av organist Ingrid Berg Tobiassen. 

Ingrid er til daglig kantor i nabomenigheten vår Torvastad, og har lang konserterfaring. Vi er takknemlig for at hun kunne hoppe inn på 48 timers varsel, og ønsker samtidig Ole Morten og hans Siri lykke til i tiden som kommer!

Musikk og meditasjon er gratis og finner sted hver torsdag i juli. Kollekt til dekning av utgifter kan doneres via VIPPS til #140558 eller med kontanter ved utgangen.

Tilbake