Møte ved Åpne Dører på Karmel 31. mars


Ole Lilleheim fra Åpne Dører kommer til Avaldsnes menighet

Ole Lilleheim orienterer om situasjonen for forfulgte kristne.
Åpning v/Lars-Tore Anda
Sang og musikk ved Johanna Gismervik m.fl.
Kollekt til Åpne Dører
Velkommen!

Tilbake