Kirkevalget 2023 - Valgliste


Kirkevalget holdes 11. september. Her er nominasjonskomitéens liste over kandidater til Avaldsnes menighetsråd.

Hvis noen vil foreslå flere kandidater, er fristen 15. mai.

Nominasjonskomiéens liste

Lista er godkjent av Avaldsnes menighetsråd 25.4.2023

 

1

Anna Sigrid Dysjeland

2

Arild Sedsbøe Gismervik

3

Siv Elin Hetland

4

Mary Therese Skaten Utvik

5

Bjarte Vikingstad

6

Sunfrid Helgadottir i Gong

7

Jon Kjetil Kvalevaag

8

Anders Nilsen

9

Henrik Osmundsen

10

Svanaug Skorpe

11

Jan Torger Sørbø

12

Gro Torunn Hetland Utvik

13

Jan Velde

14

Tore Østenstad

 

Supplerende nominasjon

Siden bare nominasjonskomitéens liste foreligger, er det åpent for supplerende nominasjon. Fristen er kl. 12 den 15. mai 2023.
Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument.
Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg:
–En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
–En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget.
Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i soknet når forslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
Forslag til kandidat(er) leveres med vedlegg på Avaldsnes menighetskontor på Karmel, Kong Augvalds vei 29 eller sendes som skannet dokument med vedlegg til avaldsnes@karmoykirken.no, innen fristen.

Tilbake