Kirkevalget 2023


Det holdes kirkevalg i Avaldsnes menighet i garderobelokalet i Avaldsneshallen mandag 11. september kl 09.00-20.00. Det skal velges nytt menighetsråd og nytt bispedømmeråd/kirkemøte.

I år kan du også stemme digitalt.

Det er kirkevalg 11. september 2023. Alle som fyller 15 år eller mer i år og er medlem i Den norske kirke kan stemme ved Kirkevalget. Her er din mulighet til å bruke din stemme for å skape fremtidens kirke.

I Den norske kirke er det rom for deg. Bruk din stemme i kirkevalget.
 

Kort om Kirkevalget

  • Demokratisk valg der en velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire årene
  • Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
  • Neste valg er 11. september 2023
  • På valgdagen kan du stemme i kirkevalget i nærheten av kommunevalget
  • I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september
  • Forhåndsstem fysisk fra 10. august til 8. september. Kontakt din menighet om tid og sted for fysisk forhåndsstemming.
  • Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023
  • Alle medlemmer over 18 år kan stille til valg

 

Forhåndstemming digitalt hjemmefra gjør man her: forhåndsstemme digitalt

 

Det er mulighet for fysisk forhåndsstemming på kirkens servicetorg (kirkevergekontoret, Sveinsvolljordet 9, Kopervik)  for alle menigheter fra 10. august til 8. september mandag-fredag kl 08.00-14.30.

Det holdes også forhåndsstemming i Avaldsnes menighetshus Karmel, Kong Augvalds vei 29, torsdag 31. august kl 15.00-20.00, og i Avaldsnes kirke etter gudstjenestene 3. og 10. september kl 12.15-13.30.

 

Det skal velges åtte faste medlemmer av Avaldsnes menighetsråd og seks varamedlemmer. Følgende kandidater er nominert av nominasjonskomiteen:

1. Anna Sigrid Dysjeland, f. 1954, Uvikstrand 9

2. Arild Sedsbøe Gismervik, f. 1985, Søre Hålandvegen 17

3. Siv Elin Hetland, f. 1968, Køklinghaugen 9A

4. Mary Therese Skaten Utvik, f. 1989, Rehaugvegen 28

5. Bjarte Vikingstad, f. 1967, Visnesgarden 10

6. Sunfrid Helgadottir I Gong, f. 1980, Fiskåvegen 17

7. Jon Kjetil Kvalevaag, f. 1994, Visnesvegen 47

8. Anders Nilsen, f. 1954, Visnesvegen 355

9. Henrik Osmundsen, f. 2005, Kvalavågvegen 22

10. Svanaug Skorpe, f. 1971, Vorråvegen 39

11. Jan Torger Sørbø, f. 1954, Krokhaugvegen 8

12. Gro Torunn Hetland Utvik, f. 1967, Karmøyvegen 155

13. Jan Velde, f. 1951, Slåttåvegen 25

14. Tore Østenstad,f. 1975, Slåttåvegen 2

Se augustnummeret av Avaldsnes menighetsblad for en nærmere presentasjon av kandidatene.

Vil du endre på stemmeseddelen, kan du:
Gi tilleggsstemme til inntil tre kandidater på listen. Det gjør du ved å
sette et merke i ruten til venstre for navnet til kandidaten.
Gi personstemme til inntil tre andre valgbare personer i soknet. Det gjør
du ved å føre opp personnavnet på stemmeseddelen. Personen får da én
stemme.

Til valg på Stavanger bispedømmeråd / Kirkemøtet stiller fire grupperinger liste: Bønnelista, Frimodig kirke, Nominsjonskomiteens liste og Åpen folkekirke. Opplysninger om disse finnes på deres respektive hjemmesider på internett. Det er anledning til å føre opp inntil tre "slenger(e)" fra de andre godkjente valglistene.

Tilbake