Kveldsbønn med sanger fra Taizé


Velkommen til kveldsbønn med sanger fra Taizé i Olavskirken tirsdag 24. oktober kl. 19.30!

Velkommen til kveldsbønn med sanger fra Taizé i Olavskirken tirsdag 24. oktober kl. 19.30!

Sangen ledes av Keryx, Rennesøy kyrkjekor og kantor Arne Martin Aandstad.

Tilbake