Bli med på Lys Våken


Alle 6.klassinger, kom bli med på kirkas nyttårsfest! 

1. søndag i advent markerer starten på et nytt kirkeår, og vi vil feire sammen med alle 6.klassinger!

Kom bli med på Lys Våken, 2.-3.desember. Vi samles i kirka for tidenes overnattningsfest! Vi leker og har det moro, blir kjent med hverandre og kirka vår, og feirer kirkas nyttår. Og ja, vi skal sove litt også.

Vi begynner kl.16 på lørdag, og avslutter med å delta på gudstjenesten kl.11 på søndag. 

Det er selvfølgelig veldig lov å delta på opplegget, men sove hjemme om en helst vil det.

Pris: 100kr (150kr for påmelding etter fristen)

Påmelding her, innen 28.november

Tilbake