Torsdagstreff


Torsdagstreff på Karmel 25. april kl 11.00. 

Torsdag 25. apriler det på ny torsdagstreff på Karmel. Det starter kl 11.00 og det blir god mat og prat. Petter Rasmussen kommer og forteller om utviklingen på Husøy. Ord for dagen blir ved Sigrid Dysjeland. Entre 100kr. 

Tilbake