Supertirsdag på Karmel


På tirsdager skjer det mye arbeid for barn og unge på Avaldsnes menighetshus Karmel, derfor kaller vi det supertirsdag! Supertirsdag har egen facebookgruppe hvor det legges ut informasjon til deltakere og foreldre. 

Middag på Karmel serveres på tirsdagene kl.16-17. Her kan alle som vil kjøpe middag før aktivitetene starter. Meny 2024. 

Minisang er et sangtilbud for barn fra 1-4 år sammen med en voksen. Samlingene er tirsdager kl.17-18 opp på nora loftet.

Avaldsnes barnegospel er kor for barn fra 4 år til 4.klasse. De øver annen hver tirsdag kl.17-17:30. Johanna Gismervik (412 43 300) er dirigent. Oversikt over øvelser og opptredener 2024.

Søndagsskolen Sprell Levende har samlinger med aktiviteter og andakt annen hver tirsdag 17:30-18:00 for barna fra 4år til og med 2.klasse.

3/4-klubben har aktiviteter ute sammen med ungdommer som er flinke ledere, dette er for alle som går i 3. og 4.klasse. De holder på fra 17:30-18:30 og avslutter hver samling med toast oppe på søra loftet. 

Witness!! er kor for 5.-7.klasse. De øver tirsdager kl.18-19:30. Johanna Gismervik er dirigent for koret. 

Karmøy guttekor har også sine øvelser på tirsdager kl.17-17:45, men i Avaldsnes kirke. Dette koret er for gutter fra hele Karmøy fra 2. klasse og oppover. Guttekoret ledes av kantor Arne Martin Aandstad (tlf. 971 888 99).

Tilbake