Sommerens gudstjenester!


Her er en oversikt over gudstjenestene i Olavskirken på Avaldsnes, sommeren 2024.

Sommerens gudstjenester i Olavskirken på Avaldsnes:

16.6 kl. 11.00 v/L.T. Anda og A.M Aandstad

Nattverd, takkoffer til ABR-senteret

23.6 Kl. 11.00 v/ O. Sjursen og L.I Tjøstheim

Dåp, nattverd, takkoffer til Avaldsnes menighet

30.6 kl. 11.00 v/ C.M. Cazon og I. Tjøstheim

Dåp, nattverd, takkoffer til Det teologiske menighetsfakultet

21.7 kl. 11.00 v/O. Sjursen og A.M. Aandstad

Dåp, nattverd, takkoffer til KABB - Kristen arbeid blant blinde og svaksynte

28.7 kl. 11.00 v/L.T. Anda og A.M. Aandstad

Nattverd, takkoffer til givertjenesten i Avaldsnes menighet

29.7 kl.21.00 v/C.M. Cazon og A.M. Aandstad

Olsokmesse med nattverd, takkoffer til Olavsdagene

11.8 kl. 11.00. v/ L.T. Anda og D. Lund

Dåp, nattverd, takkoffer til Avaldsnes menighet

Tilbake