Foredrag under Olavsdagene


Foredrag

 

23. juli kl. 17:

Stig Wernø Holter

«Ljoset over landet dagna: Olsokfeiring og olsoksalmer i nyere tid»

 

24. juli kl. 18:

Jørn Øyrehagen Sunde

«Kristenretten på Moster av 1024 og Landslova av 1274 – Byrjinga på samfunnsfellesskap og den norske staten»

 

29. juli kl. 12:

Tarald Rasmussen

«Olav, en protestantisk helgen»

 

 

I år har vi tre foredrag som alle går inn i temaet «feire fortid, forme framtid».

Om foredragsholderne:

 

Stig Wernø Holter

Stig Wernø Holter (f. 1953) er en norsk kirkemusiker og komponist. Han tok organisteksamen i 1976 og cand.philol. i 1995. Han er professor ved Griegakademiet ved Universitetet i Bergen.

Holter var redaktør for Norsk kirkemusikk 1976–77 og 1989–91. Han har komponert kirkemusikk og kammermusikk og har blant annet utgitt Kom tilbe med fryd, innføring i liturgikk og hymnologi (1991).

 

Jørn Øyrehagen Sunde

Jørn Øyrehagen Sunde (f. 1972) er frå Uskedalen i Kvinnherad kommune, bur i dag i Vaksdal mellom Bergen og Voss, og pendlar til Oslo der han er professor i rettshistorie ved Institutt for offentleg rett ved Universitetet i Oslo. Han har gjeve ut 6 og redigert 15 bøker, og publisert 100 vitskaplege artiklar og bokkapittel i inn og utland. Han har i tillegg halde over 800 føredrag utanfor universitetet, fått Meltzer-prisen i Bergen for framifrå formidling, og Sarton-medaljen i Gent for framifrå forsking.

 

Tarald Rasmussen

Tarald Rasmussen (f. 1949) er professor emeritus i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo, og har særlig arbeidet med tysk og nordisk reformasjonshistorie og med protestantisk minnekultur. Akkurat nå er han i gang med en bok om Frans av Assisi og er samtidig engasjert i et prosjekt om det norske presteskapets profesjonshistorie fra 1500-tallet fram til i dag.

Tilbake