Gudstjenester i oktober


 

Vel møtt til gudstjenester i oktober! 

4. oktober starter vi igjen med TV-overførte gudstjenester på TV Haugaland, og frem til juni 2021 blir det gudstjeneste hver søndag fra en av kirkene på Haugalandet. Som en del av dette vil det bli en del utgifter, og avtalen mellom Den norske kirke og TV Haugaland sier at takkofferet hver søndag skal fordeles 80 % til et diakonalt eller misjonalt offerformål, mens 20 % går for å dekke noen av utgiftene til TV Haugaland. 

Søndag 25. oktober blir det vigsling til kateket for Annbjørg Utvik Gudmundsen. Det blir en stor dag, og vi gleder oss til å få besøk av biskop Anne Lise til Avaldsnes kirke. Etter gudstjenesten inviterer menighetsrådet til kirkekaffe på menighetshuset Karmel. 

Tilbake