Olavsdagene 2020


Olavsdagene på Avaldsnes ble i år arrangert fra 2/7 til 30/7 i Olavskirken på Avaldsnes. Programmessig var det festivaltemaet stillhet som gjennomsyret festivalen, og vi løftet dette spesielt frem i kveldsbønnene hver tirsdag og Bokbad med fengselsprest og forfatter Kjell Arnold Nyhus den 24/7. Vi feiret 150-årsjubileet for Landstads kirkesalmebog av 1870 - på dagen 150 år etter at den først ble sendt ut fra Kirkedepartementet til alle landets sokneprester - en timing som ble spesiell for mange, og som biskop emeritus Ernst Baasland fortalte levende om i sitt foredrag om Landstad og salmeboken. Kvelden ble et varmt møte mellom Landstads tekster, Baaslands engasjement og folkets sang, og et høydepunkt for mange.

Aktørene i år var en blanding av både unge og mer rutinerte, og den flotte improvisasjonskonserten med bandet CHMØD 26/7 var et tydelig tegn på at vi ønsket å inkludere flere og ulike publikummere i kirken. Både bokbad og CHMØD-konsert bidrog til en utvidelse av forståelsen av hva kirke og kultur kan forstås som, og hva som fungerer i en kirkemusikalsk og -kulturell synsvinkel.
Musikk og meditasjon på torsdager fungerte sammen med kveldsbønnene på tirsdager som en form for pulsslag, som ledet oss opp mot avslutningshelgen med salmekveld, bokbad, konsert og så olsokmesse onsdag 29/7 der Sigfred Sørensen forrettet.
Vi holdt til slutt 22 arrangement, hvorav 8 var åpen kirke der noen av menighetens frivillige satt vakt i kirken. Vi hadde 1.023 mennesker innom kirken i hele juli, og ca halvparten av disse kom på konserter, tidebønner og temakvelder. Sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2010-2018 viser dette en oppgang på 17 %, og mye av denne positive utviklingen kan spores til tilbudet om åpen kirke. Covid19-tiltakene gjorde at vi hadde begrenset kapasitet på publikumsfronten, men igjen var vi i stand til å gjennomføre arrangementene ved hjelp av mange frivillige som assisterte med "stuing" i benkeradene, slik at kapasiteten ble godt utnyttet. Vi slapp å sende folk hjem, noe vi selvfølgelig var glad for.
Det er tydelig at festivalen har et stort nedslagsfelt når det gjelder publikum, og at den på ingen måte bare er en festival for Avaldsnes og Nord-Karmøy. Vi gleder oss over vel gjennomført festival, og ser frem til å stable på beina en ny festival i 2021!

Tilbake