Følg Den norske kirke nasjonalt sine sendinger


 

Du trenger ikke være registrert på Facebook for å følge sendingene fra Den norske kirke nasjonalt. Sendingene er åpne, og man trenger ikke brukernavn eller passord. Bruk denne adressen, og følg med på det som er av musikkandakter, konserter og gudstjenester. 

https://www.facebook.com/dennorskekirke/

Vi minner også om TV Haugalands fjernsynssendinger fra gudstjenestene på Karmøy: https://tvh.no

Tilbake