Vakker kveldstime med Slettahjell og Gustavsen


I 100 minutter holdt sangeren Solveig Slettahjell og pianisten Tord Gustavsen publikums oppmerksomhet med sitt valg av folketoner, salmer og sanger fra bedehustradisjonen.

Med relativt få - men velvalgte - ord, og med lange strekk der sangene ble vevd inn i hverandre ved hjelp av Gustavsens lekre pianospill, la Solveig Slettahjell vekt på det mest grunnleggende ved sin gudstro, nemlig det å få hvile i nåden. Sangene de hadde valgt hadde også dette som en rød tråd i seg, med titler som Blott en dag, Det enda som bär, I dine hender, Fader blid og Nærmere deg, min Gud.

Vi fikk høre flere arrangement fra platen Arven (2013) men også mye annet materiale som på karakteristisk slow vis gav plass til teksten og nyansene. Lydmann Ingar Hunskaar, støttet av lydtekniker Odd Arild Larsen og lysmann Stanley Skeie hadde forberedt det tekniske særdeles godt, og fortjener en stor takk for innsatsen!

De 180 publikummerne i salen svarte med så lang applaus at duoen lot seg friste utpå med sitt ekstranummer: Nedi vester soli glader, nr 823 i Norsk salmebok 2013:

T  1910 Anders Hovden
M  Norsk folketone (Nordfjord)

1 Ned i vester soli glader.
Takk for dagen, Gud og Fader,
gjev oss vern til natti no!
Takk for mat og takk for klede,
takk for arbeidskraft og glede,
/: gjev oss hjartefred og ro! :/

2 Gud og Fader, lat oss sova
under englevakt i stova,
ver vår sol om natti, du!
Når så siste dagen dalar,
lyft oss opp i dine salar,
/: lei oss over stjernebru! :/
 

Takk for fellesskapet, Solveig og Tord!

Tilbake