Restaurering av årstall på østveggen


Det var en maratonjobb å få tillatelse til å restaurere og fornye årstallene og initialene (forbokstavene) på østveggen av kirken. For å få tillatelsen måtte det dokumenteres hvilket årstall som opprinnelig sto der. Ved hjelp av et gammelt maleri og skriftlig materiale ble det sannsynliggjort at årstallet skulle være 1560. Tallene som sto på veggen var 1 og 6. Disse skulle restaureres, mens 5-tallet og nullen skulle lages nye.
 
Problemet i neste omgang var å finne en håndverker som kunne påta seg arbeidet. Riksantikvaren anbefalte en smed de hadde brukt i Telemark, men det viste seg at han ikke hadde anledning å komme til Karmøy. Hjelpen var imidlertid nærmere enn vi hadde visst om. Gjennom en artikkel i Haugesunds Avis fikk vi kjennskap til at i Haugesund kommune arbeidde en dyktig smed som hadde fornyet og restaurert diverse smijernsdetaljer i Haugesund. Vi tok kontakt med Haugesund kommune som ga tillatelse til at Arne Dahle kunne påta seg oppdraget for oss. Riksantikvaren godkjente Kirkevergens beslutning, og arbeidet ble satt igang. Til utforming av korrekte tall fikk vi hjelp av Bjørn Toft, Haugesund.


 
Høsten 1999 sto det restaurerte årstallet og de to initialene på plass på østveggen.
 
HB                       XL
1        5        6        0
 
 
Årstallet 1560 finner vi på et detaljert maleri av J.C.Dahl fra 1811. På venstre side står initialene HB og til høyre XL. Ifølge Lars Skadberg skal bokstavene stå for futen i Ryfylke, Holger Bagge, og ektefellen Christine Lavransdatter (Bokstaven X står i stedet for Ch). Futen har samarbeidd godt med presten i Avaldsnes, og muligens reparert kirken i 1560. Denne gode forbindelsen mellom fut og prest kan ha resultert i at futen fikk satt opp initialer og årstallet.

 
 
 
 
 
Arne Dahle 
 
Kilde: "Olavskyrkja og Kongsgarden på Avaldsnes",  Lars Skadberg, 1950, s. 137-139 og 165
Tilbake