Restaurering av dører


Ved inspeksjon av inngangspartiet i 1999 ble det funnet svært stor korrosjon på kobberplatene. Skadene var så omfattende og spesielle at Riksantikvaren straks kom på befaring sammen med en metallekspert fra Gøteborg.
 
Ved analyse av kobberet ble det funnet at kombinasjonen havsalt, regn og vind var årsaken til den kraftige korrosjonen.På grunn av platenes tilstand fikk Kirkevergen tillatelse til å sette i gang arbeide med fullstendig fornying av belegget.
 
Betingelsen var at gammel teknikk og opprinnelig utførelse skulle kopieres. Dette arbeidet ble utført våren 2000 av kobber- og blikkenslager T. H. Brynjelsen A/S, Haugesund.

 
Inngangspartiet er en del av arkitekt Eivind Mostues vinnerutkast til gjenoppbyggingen av tårnet og restaureringen av kirken 1922-1929. Vindfanget er i nyklassisistisk stil, i sterk kontrast til tårnets middelalderpreg.
 
Tårnrommet er ment som en "minnehall" for Haraldsætten, dvs. et kongelig minnesmerke. Det har samme grunnmål som det opprinnelige, men er ikke kopi av dette. Både tårnet og "vindfanget" er fullt ut arkitekt Moestues verk.
 

 
Dette prosjektilet ble funnet inne i døren da de gamle kobberplatene ble fjernet .
Det er prosjektil fra en Browning mitraljøse cal 12,7mm, skutt fra et engelsk Avanger-fly under angrep 7. desember 1944.
Tilbake