Restaurering av golv i år 2000


Byggmester Didrik Hereid fikk den beste kompliment han kunne ønske seg da han var ferdig med halve golvet i kirken. En besøkende fastslo at de aldri kunne bli ferdig før jul. "- dere er jo ikke begynt på golvet mot nord," sa han og pekte på det ferdige feltet. Vanligvis blir vi skuffet når arbeidet vi har gjort ikke viser igjen, men samarbeider du med Riksantikvaren, er det den beste attesten du kan få.
 
Alle deler som kan brukes under en restaurering skal benyttes, men når det gjaldt golvet i Avaldsnes kirke, var det svært få deler som kunne bevares. Det var alt for store råte- og soppskader. Det er ikke lett å se at hele golvet er nytt, og kryper du under golvet, er det eneste nye du ser, plasten som ligger mot jordgolvet under deg. Ser du opp, finner du bjelkelaget som før, samme dimensjoner, samme plassering.  Bakerst i krypkjelleren er det plassert to luftavfuktere, og vannet fra disse ledes ut til toalettene i kjelleren på tårnet  
 
Kåre LimsethTil malearbeidet var vi så heldige å få engasjert den erfarne maleren Kåre Limseth (bildet.) Han har tidligere samarbeidd mye med Riksantikvaren, blant annet på Slottet i Oslo.  Han har funnet ut hvilke malingtyper og fargenyanser som var brukt, og utført arbeidet like "usynlig" som snekkerarbeidet. Moderne syntetiske malingtyper holder ikke mål i denne sammenhengen.
 
Tilbake