Kista bak alteret


Sagnet forteller at det var et prestepar som lå der. Er det tilfelle, kan det være presten Jens Saxe og kona hans som døde med få dagers mellomrom i desember 1763.
 
De fikk ligge i fred under korgolvet til ny restaurering i begynnelsen av 1920-årene. Da ble den ene kista (med kvinneliket?) satt ned under alterringen, og den andre satt i et lite "rom" bak alteret.
 
Ut fra visse forutsetninger har det vært gjettet på at i kista bak alteret ligger skudenespresten Peder Schrøder - "han som med eit misstak enda sine dagar ved å ta rottegift i staden for medisin." Denne presten Schrøder ble eier av Avaldsnes kirke i 1749, og lagde seg et familiegravsted der.
 
Hvem som ligger i kistene vet vi ikke.
 
Da folk fra Riksantikvaren var på befaring i forbindelse med utskiftingen av tregolvet i kirka i år 2000, ble det påvist svært store råteskader på treverket i nederste halvdel av kista som står under golvet bak alteret. 
 
Det ble bestemt at kista skulle restaureres ved Arkeologisk museum i Stavanger.

I slutten av oktober ble bjelkene over kista fjernet, så folk fra museet kunne gjøre sin jobb. Kista ble tatt opp, og det samme ble innholdet, dvs. levninger, noe tekstil-  og lærrester, og fragmenter av et lakksegl. 
 
Dette var så lite at det ikke kunne restaureres. 
Skjelettet ble forsiktig rengjort, og det antas å være fra en mann på ca 178 cm høyde. Funn på venstre legg antyder at mannen var halt.
 
Kistebunn og deler av sidene ble nybygd i asketre. Dette er en tresort som er spesielt råtebestandig.
Etter at kista var ferdigrestaurert og levningene lagt tilbake, ble den satt tilbake på sin gamle plass den 14. juni 2001.
 
Underlaget her er dekket av plast, men nå står kista på steiner så det er lufting rundt hele.Rett over kista er det lagd en inspeksjonsluke.
 
Kilde: "Olavskyrkja og Kongsgarden på Avaldsnes", Lars Skadberg, 1950, s. 186/187
Tilbake