Orglene i Avaldsnes kirke


Oppdatert 17.03.2020
 
Avaldsnes kirke fikk sitt første orgel i 1885. Instrumentet ble bygget av Jørgen Filtvedt, og hele instrumentet kostet da kr 3.000. Dette instrumentet ble flyttet til Lygra kyrkje i Alversund, hvor det fremdeles gjør tjeneste. Filtvedt-orgelet ble solgt til Lygra da man i 1929 fikk et helt nytt orgel fra Tyskland som var bygget av den anerkjente orgelbyggeren Walcker, et firma som har levert et meget stort antall instrumenter både store og små over hele verden. I 1946 ble instrumentet påbygd med 6 stemmer av Muhleisen, en orgelbygger fra Alsace i grenseområdet mellom Frankrike og Tyskland. Mekanikken var elektropneumatisk, og spillepulten stod plassert på samme sted som hovedorgelet står i dag. Dette instrumentet ble tatt ut av bruk i 1981. Med unntak av spillepulten står hele det gamle Walcker/Muhleisen-instrumentet fortsatt på loftet over kirkeskipet, men det er skjult av treveggen som vender ut mot tårnfoten. I 2013 ble det opprettet en nettside http://www.olavskirken.no der man blant annet kan se bilder av pipematerialet som fremdeles står oppreist, flere tiår etter at de ble tatt ut av bruk.

På begynnelsen av 1980-tallet fikk Avaldsnes kirke sine nåværende orgler. Begge orglene er bygget av firmaet Marcussen & Søn. Firmaet er basert i Aabenraa i Danmark, og er kjent for å bygge instrumenter av særdeles høy kvalitet i tillegg til at de har vært involvert i flere store restaureringsprosjekter av historiske instrumenter. Du kan høre opptak av orglene ved å klikke her (spilt av Palmer Vistnes), og i et utvalg bryllupsmarsjer ved å klikke her (spilt av Arnfinn Tobiassen). På førstnevnte lenke finner du også opptak av orglene i Åkra nye kirke, Kopervik (gamle) kirke, Ferkingstad kyrkje, Falnes kirke, Torvastad kirke og Norheim kirke med organistene Paul Leithaug, Steinar Alvsaker, Lars Inge Tjøstheim og Øystein Bredal.

Hovedorgelet i Olavskirken ble innviet på gudstjenesten 10. januar 1982, og en innvielseskonsert ble holdt onsdag 27. januar 1982. På konserten deltok for det meste lokale krefter: Avaldsnes jentekor, Avaldsnes kirkekor, sokneprest Odd Steinkopf, sangeren Ragnhild Bjelland og organistene Njål Steinsland (daværende kantor i Rossabø, senere i Vår Frelsers i Haugesund) og Palmer Vistnes, kirkens egen kantor i årene fra 1971 til 2007. Orgelkomiteen som hadde stått bak arbeidet med få tak i de nye instrumentene bestod av Math. Lande, Odd Steinkopf, Ida Marie Ferkingstad, Arne Simonsen og Palmer Vistnes. Konsulent var Njål Steinsland. Hovedorgelet har totalt 1.738 piper.

Kororgelet ble første gang hørt på julaften i 1982, og selve innvielseskonserten ble holdt søndag 20.februar 1983. Der deltok Fylkesmusikerne med blant andre Arild Halvorsen, sammen med Avaldsnes kirkekor, Eldbjørg Andreassen, Palmer Vistnes og sokneprest Odd Steinkopf. Orgelet har nå 224 piper, en økning på 12 piper fra 1982. Disse nye pipene ble lagt til av Henrik Brinck-Hansen i 1996 (trepipene som står bak selve orgelkassen).

HOVEDORGELET er fra 1981 og har to manualer og pedal og til sammen 26 stemmer.

Hovedverk:
Gedaktpommer 16'
Prinsipal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Oktav 2'
Kvint 2 2/3
Mixtur 4-5 kor
Trompet 8'

Brystverk:
Gedakt 8'
Kvintatøn 8'
Prinsipal 4'
Rørfløjte 4'
Gemshorn 2'
Sesquialter 2'
Kvint 1 1/3
Scharf 3 kor
Krumhorn 16'
Dulcian 8'

Pedal:
Subbass 16'
Prinsipal 8'
Gedakt 8'
Octav 4'
Mixtur 4 kor
Fagott 16'
Zink 4'

Kopler:
Brystverk/Pedal
Hovedverk/Pedal
Brystverk/Hovedverk


KORORGELET

Kororgelet er fra 1982.
I 1996 bygde Henrik Brinck Hansen pedalstemmen Subbass 16' og skiftet ut Waldfløjte 2' med Octav 2'.


STEMMER:

Gedakt 8'

Prinsipal 4'

Rørfløjte 4'

Octav 2'

Subbass 16'

KOPLER:

Manual/Pedal

 
Tilbake