Vigslingsgudstjeneste


Annbjørg Utvik Gudmundsen vigsles til kateket - påmelding til gudstjenesten 25.10.2020 kl 11.

 

Søndag 25. oktober ble Annbjørg Utvik Gudmundsen vigslet til kateket av biskop Anne Lise Ådnøy. Les mer om dette på Stavanger bispedømme sine nettsider!

Foto: Jan Velde

Tilbake