Vigslingsgudstjeneste


Annbjørg Utvik Gudmundsen ble vigslet til kateket av biskop Anne Lise Ådnøy.

 

Søndag 25. oktober ble Annbjørg Utvik Gudmundsen vigslet til kateket av biskop Anne Lise Ådnøy. Les mer om dette på Stavanger bispedømme sine nettsider!

Foto: Jan Velde

Tilbake