Gudstjeneste Olavskirken 15. november kl.11.00


 

Gudstjenesten søndag 15. november er flyttet fra Karmel og til Olavskirken. Årsaken til dette er nye smittevernregler som trådte i kraft 9. november.  Antall tilstedværende i gudstjenesten er begrenset til 50 personer. Vi får ikke anledning til å feire nattverd, ha bønnevandring eller lystenning. Alle må sitte på tilviste plasser under hele gudstjenesten. Tar vi hensyn til disse reglene og holder generell god avstand, spriter oss når vi kommer inn i kirken er det trygt og godt å komme til Olavskirken for å feire gudstjeneste. 

SIden antall deltakere er så begrenset har vi bestemt oss for å ta påmelding til gudstjenesten. Det skjer på nettet. Du melder på deg selv, og kan også melde på andre i din husstand. Så vil du få en tilbakemelding på om du har fått plass, når påmeldingen er registrert hos oss. Dersom du synes det er vanskelig å melde deg på nettet kan du ringe 951 44 348. Vi håper at mange vil komme til gudstjeneste på søndag. Vi har åpen gudstjeneste kl.11.00 og egen dåpsgudstjeneste for dåpsfamiliene kl. 12.30. Velkommen. Det er fint å komme sammen i kirken, lese Ordet, be bønner, synge salmer. 

Førskommende søndag har fokus på at Jesus er Herre i alle tider. Også i skiftende tider i ditt og mitt liv. Vi får gjøre Peter sine ord til våre når han spør:"Hvem skulle vi gå til? Du har det evige livs ord. Gudstjenesten er ved sokneprest Lars-Tore Anda og kantor Arnfinn Tobiassen. Gaute Sanson deltar i gudstjenesten på bass. 

Påmelding her

 

Tilbake