Karmøy kyrkjeakademi 24. november i Norheim kyrkje


 

Tirsdag 24. november har Karmøy Kyrkjeakademi møte i Norheim kirke kl.19. Temaet denne gangen er: Rettsoppgjøret etter krigen. Spørsmålet vil bli belyst av Svein Egil Omdal og Tor Inge Vormedal. Begge er kjente journalister og forfattere. De vil komme inn på det rettslige og moralske grunnlaget for gjennomføringen av rettsoppgjøret. Det lokale perspektivet vil stå sentralt.

Få land foretok et så omfattende oppgjør med landssvikere som Norge etter 2. verdenskrig. Ca 50000 ble domfelt. Den kanskje mest kontroversielle av de 25 fullbyrdede dødsdommene, hadde lokal tilknytning. (Hans Skaar Pedersen)

Innleggene til Omdal/Vormedal vil bli kommentert av Svein H Andersen, før vi får en panelsamtale med mulighet for kommentarer fra salen. Svein H Andersens er sønn til Sverre K Andersen (Arquebus), den radio- operatør som lengst holdt sin stasjon i virksomhet under krigen.

Vi håper på en lærerik og tankevekkende samling i Norheim kirke førstkommende tirsdag. Selvsagt vil vi følge gjeldende smittevernregler. Velkommen!

Tilbake