Liturgisk musikk i gudstjenestene


Den norske kirke har, etter flere år med gjennomgang av gudstjenesteordningen sin, bestemt seg for hvilken musikk som skal brukes til de faste leddene Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus dei m.m. Det er vedtatt tre hovedserier som tenkes brukt hver søndag, én serie er satt av til festtidene (f.eks. høytidsdagene juledag, påskedag, søndagene etter påske etc) og én serie er satt fastetiden. Totalt er det fem serier som er tenkt brukt som en sammenheng, dvs at man ønsker å unngå å bruke litt herfra og litt derfra.

 

Noe av den musikken som er vedtatt bruker vi fast på gudstjenestene på Avaldsnes allerede, og noe av det vi bruker er annerledes enn den som er vedtatt. Det som nå er annerledes er at vi i Olavskirken bruker Kyrie og Gloria av Tore Aas, og at vi på Karmel bruker Tilgi oss av Martin Alfsen, Gloria (også kjent som "Klappe-Gloria") av Magnus Beite og Sanctus (Hellig, hellig) av Nolence Prince. Musikken under nattverdsliturgien og velsignelsen i Olavskirken er ellers lik som det som nå er kjent som Allmenn serie 1.

For at alle i menigheten skal kunne gjøre seg opp en mening om hva vi skal bruke videre, hadde vi planlagt å ha to gjennomganger av den liturgiske musikken i høst - men dette blir det nå ikke av. Alle som ønsker å gjøre seg kjent med materialet og valgmulighetene, oppfordres til å se på notevedlegget (første lenke) og høre på videoene som følger under. Vi skal også laste opp videoer av de leddene som vi bruker nå, siden da det vil kunne være mulig å søke om dispensasjon til å fortsette å bruke det som brukes i dag. Søker vi ikke om dispensasjon må vi velge noe av dette materialet.

Notene kan lastes ned her: https://www.dropbox.com/.../Liturgisk%20musikk_DNK...

Allmenn serie 1 kan lyttes til her: https://www.youtube.com/watch?v=pCwCKztajmc

Allmenn serie 2 (utskrevet med besifring, og dermed lettere tilgjengelig for flere instrumenter enn bare orgel/piano): https://www.youtube.com/watch?v=1Zaua2QrTsE

Allmenn serie 3 (lagt opp til å gjøres med forsanger først, menighet svarer): https://www.youtube.com/watch?v=V5m4Ob6a88Q

Musikk for festtidene: https://www.youtube.com/watch?v=Q5NoeJU9FsE&t=73s

Musikk for fastetiden: https://www.youtube.com/watch?v=bB8PWvZcGug

Menighetsrådet skal behandle saken 2. desember 2020, og deretter vil menighetsmøtet få anledning til å si sin mening.

Tilbake