1.klasseklubben - 7 år


Snart blir det klubb på Karmel for alle som går i 1.klasse!

 

 

Hvert år inviteres førsteklassingene til 1.klasseklubb på Karmel. Dette gleder vi oss masse til og nå er det de som er født i 2015 sin tur! På klubben skal vi lære om mye spennende: skapelsen, den gode hyrde, dåp, død, sorg og håp, påske og nattverd og sønnen som kom hjem! 

Det blir samlinger fem onsdager etter skoletid og til kl.14:00. Da kan barna hentes på Karmel, gå hjem selv, eller følges tilbake til SFO. 20.februar deltar 1.klasseklubben på gudstjenesten og får utdelt sin egen bok. Torsdagen før har vi en avslutningsfest med utdeling av diplom, hvor også foreldre inviteres!

Etter hver samling i 1.klasseklubben får barna med seg et ark hjem med informasjon on hva vi har lært og noen supertips! Spør gjerne etter arket viss barna ikke husker å gi det til dere selv :)

 

Slik smittevernreglene er i dag, kan vi starte opp med 1.klasseklubben 12.01 som planlagt. Om det kommer utvidede regler og anbefalinger, kan dette endre seg. Alle påmeldte vil få beskjed om det skjer endringer.

Tilbake