1.klasseklubben - 7 år


Snart blir det klubb på Karmel for alle som går i 1.klasse!

 

Hvert år inviteres førsteklassingene til 1.klasseklubb på Karmel. Dette gleder vi oss masse til og nå er det de som er født i 2016 sin tur! På klubben skal vi lære om mye spennende: skapelsen, den gode hyrde, dåp og nattverd, død, sorg og håp, og påske! 

Det blir samlinger fire onsdager etter skoletid og til kl.14:00. Da kan barna hentes på Karmel, gå hjem selv, eller følges tilbake til SFO. Onsdagen etter (8.2 kl 17.00-18.30) har vi en avslutningsfest på kvelden med samling og utdeling av diplom! Her er også foreldrene invitert.

22. januar deltar 1.klasseklubben på gudstjenesten og får utdelt sin egen bok.

Etter hver samling i 1.klasseklubben får barna med seg et ark hjem med informasjon on hva vi har lært og noen supertips! Spør gjerne etter arket viss barna ikke husker å gi det til dere selv :)

 

Tilbake