1.klasseklubben - 7 år


Snart blir det klubb på Karmel for alle som går i 1.klasse!

 Hvert år inviteres førsteklassingene til 1.klasseklubb på Karmel. Dette gleder vi oss masse til og nå er det de som er født i 2017 sin tur! På klubben skal vi lære om mye spennende: skapelsen, den gode hyrde, dåp og nattverd, død, sorg og håp, og påske! 

Det blir samlinger fem onsdager etter skoletid og til kl.14:00. Da kan barna hentes på Karmel, gå hjem selv, eller følges tilbake til SFO. 

11. februar deltar 1.klasseklubben på gudstjenesten og får utdelt sin egen bok.

Etter hver samling i 1.klasseklubben får barna med seg et ark hjem med informasjon on hva vi har lært og noen supertips! Spør gjerne etter arket viss barna ikke husker å gi det til dere selv :)

 

Tilbake