1.klasseklubben - 7 år


Snart blir det klubb på Karmel for alle som går i 1.klasse!

 

Viktig! På grunn av gjeldene smittvernsregler kan vi ikke starte opp med 1.klasseklubben 13.januar som planlagt. Vi starter opp så snart vi får lov til å samles igjen - alle påmeldte får informasjon om dette. Har barnet lyst til å delta så kan dere melde det på slik at dere får informasjon om oppstart (vi har utvidet fristen, slik at påmeldingen vil være åpen også etter 8.januar). 

-

Hvert år inviteres førsteklassingene til 1.klasseklubb på Karmel. Dette gleder vi oss masse til og nå er det de som er født i 2014 sin tur! På klubben skal vi lære om mye spennende: skapelsen, den gode hyrde, dåp, død, sorg og håp, påske og nattverd og sønnen som kom hjem! 

Det blir samlinger fem onsdager etter skoletid og til kl.14:00. Da kan barna hentes på Karmel, gå hjem selv, eller følges tilbake til SFO. 14.februar deltar 1.klasseklubben på gudstjenesten og får utdelt sin egen bok. Onsdagen etter har vi en avslutningsfest med utdeling av diplom, hvor også foreldre inviteres!

Etter hver samling i 1.klasseklubben får barna med seg et ark hjem med informasjon on hva vi har lært og noen supertips! Spør gjerne etter arket viss barna ikke husker å gi det til dere selv :) 

Tilbake