Gudstjeneste Avaldsnes kirke


Gudstjenester i advents og juletiden. 

 

GUDSTJENESTE I AVALDSNES KIRKE 2. SØNDAG I ADVENT. Førstkommende søndag, 2. søndag i advent feirer vi igjen gudstjeneste i kirken. Denne gang uten påmelding. Det er bare å møte opp. Ta gjerne med en lapp hvor det står navn og mobilnummer, så har vi registreringen på plass. Vi har fremdeles en begrensning på 50 personer, men har de siste søndagene ikke vært opp i et slikt antall. Det er igjen åpnet for å feire nattverd, så vi inviterer til nattverdfeiring på gudstjenesten førstkommende søndag. Vi skal gi vår gave til De fire diakoniinstitusjoner.https://www.haraldsplass.org/https://www.diakonova.no; www.diakonhjemmet.no/stiftelse/; https://lovisenbergsykehus.no/mer-om-oss. Tekstene 2. søndag i advent har søkelys på endetiden. Men det er forventningene og håpet som preger tekstene og dagen. Credo blir med og synger under gudstjenesten. Dette blir den siste åpne gudstjenesten i adventstiden. Neste søndag er en lukket lysmesse for konfirmantene som blir streamet. Fjerde søndag i advent er en lukket gudstjeneste for tre dåpsfamilier. Så vil vi invitere til gudstjenester på julaften og første juledag. Det blir med påmelding og vi kommer tilbake med informasjon om dette. Så ønsker vi alle en god helg og velkommen til gudstjeneste på søndag.

Tilbake