Inger Elise Reitans foredrag om L. O. Reitan er utsatt


Foredraget med Inger Elise Reitan 18. mars er dessverre utsatt. Vi gleder oss til å få besøk av henne til høsten! Se omtale av arrangementet under:

 

Inger Elise Reitan, tidligere dosent ved Norges musikkhøgskole i Oslo, vil denne kvelden fortelle om sin oldefar, L.O. Reitan. Reitan var Avaldsnes kirkes første organist og i tillegg var han kontorsjef ved Visnesgruvene. Trønderen Reitan var aktiv i musikklivet på Visnes, han fikk etter hvert en stor familie og mange barn som både ble døpt og konfirmert i Avaldsnes kirke. Inger Elise  vil også vise bilder og spille fra oldefarens håndskrevne notebok datert "Vigsnæs 1874». Dette blir med andre ord et stykke Avaldsnes- og Visnes-historie. Inger Elise vil også gi en kort presentasjon av en av de etterfølgende organistene i kirken, Klara Johannessen, som virket i Avaldsnes kirke fra 1929-1948, før hun fortsatte sin gjerning i Skåre menighet.
Inger Elise Reitan er født og oppvokst i Haugesund og har vært dosent ved Norges musikkhøgskole i Oslo.
Foredraget i samarbeid med Nord-Karmøy historielag.

Tilbake