UTSETTELSE AV KONFIRMASJON VÅREN 2021


Det er nå bestemt at vårens konfirmasjoner skal utsettes til høsten. Dette på grunn av usikkerhet for når de strenge smitteverntiltakene vil bli såpass lettet på at vårens konfirmsjon lar seg gjennomføre på en god måte. Det er også usikkerhet knyttet til hvordan reglene for reise mellom regionene vil være.

 

De nye datoene for konfimasjon i Avaldsnes blir da lørdag 18. og søndag 19 september. Konfirmantene blir konfirmert den dagen og på det klokkeslettet som var planglagt i vår. Så håper vi på bedre tider og en skikkelig festdag når vi kommer til september. 

Tilbake