GUDSTJENESTER SØNDAG 14. MARS


Friluttsgudstjenesten utenfor Avaldsnes menighetshus - Karmel er avlyst. I stedet blir det tre gudstjenester med nattverd i Avaldsnes kirke. Hver gudstjeneste kan som tidliger ha ti deltakere og det er mulig å melde seg på helt fram til gudstjenestene starter. Vel møtt. 

 

 

Påmelding gudstjeneste søndag 14. mars.

Gudstjeneste kl. 10:30

Gudstjeneste kl.11:15

Gudstjeneste kl. 12:00

Tilbake