MiLK


Til høsten starter vi opp med MiLK igjen, MiniLederKurs for fjorårskonfirmanter. 

 

Kurset er åpent for alle 10.klassinger som har lyst til å lære mer om det å være leder, lære mer om seg selv, og lære mer om Gud. Vi har fire kjekke kvelder på Karmel med fokus på ulike tema og alltid god mat! Det sosiale fellesskapet er også viktig på MiLK. Weekenden i februar er sammen med MiLK på Torvastad, og det er alltid veldig kjekt!!

Tilbake