Kontaktinformasjon


Avaldsnes menighet
Kong Augvalds veg 29, 4299 Avaldsnes
Postboks 29, 4299 Avaldsnes
52 81 00 01

Send e-post
 

Administrasjonsleder

Njål Alvar Engmark

52812060

Send epost

BU-arbeider

Johanna Gismervik

52812053

Send epost

Kantor

Arne Martin Aandstad

97188899

Send epost

Kateket

Annbjørg Utvik Gudmundsen

52812058

Send epost

Kirketjener

Aina Nordtveit

52812060

Send epost

Prost

Ove Sjursen

52810007

Send epost

Sokneprest i Avaldsnes

Lars-Tore Anda

52812059

Send epost

Trosopplæringsmedarbeider

Ida Kvalevaag

52812053

Send epost

Om oss


Visjonen vår er: Avaldsnes menighet ønsker å være et levende, inkluderende fellesskap som gjør mennesker til etterfølgere av Jesus.

I menigheten bor det ca 3.800 medlemmer av Den norske kirke, og Avaldsnes menighet dekker området fra Bø ungdomsskole i nord til Vorrå i sør, og Kvalavåg i vest. Sentralt i menighetens liv er Olavskirken på Avaldsnes, som ble bygget i 1250, og det tidligere bedehuset Karmel som menigheten overtok i 2012 og nå bruker som menighetshus. I menigheten jobber en sokneprest, kateket, kantor, administrasjonsleder, kirketjener, diakoniarbeider, barne- og ungdomsarbeider og trosopplæringsmedarbeider. I tillegg har prosten sete på Avaldsnes. Vi har også en rekke frivillige medarbeidere som bidrar i arbeidet med unge, voksne og eldre. Det er gudstjeneste hver søndag i løpet av året, i tillegg til helligdager som skjærtorsdag, langfredag, Kristi himmelfartsdag, 17. mai og olsok. Gudstjenestene finner sted både i Olavskirken og på Avaldsnes menighetshus - Karmel.

Menigheten støtter to misjonsprosjekt i henholdsvis Thailand og Brasil. I tillegg til at disse blir nevnt og bedt for ved hver gudstjeneste, går takkeofferet under gudstjenesten til disse prosjektene flere ganger i året. 

Det norske misjonsselskap driver prosjekt over hele verden. Menigheten støtter spesifikt Anne Storstein Haugs prosjekt i Bangkok i Thailand og teologiutdanningen i Curitiba i Brasil. Begge disse har bankkonto 8220.02.85057, men prosjektnummer må føres på innbetalingene: 64 04 79 (Thailand) og 51 303 (Brasil).