Menighetens årsmøte


Det kalles inn til menighetens årsmøte i Avaldsnes kirke søndag 26.mai kl. 12. (etter gudstjenesten kl. 11).

Etter gudstjenesten 26. mai holdes det årlige menighetsmøtet/årsmøtet. Menighetsrådets årsmelding og regnskap blir lagt fram, og det blir samtale om menighetens arbeid.

 

Velkommen!

 

Menighetens årsmelding for 2023 ligger her: Årsmelding 2023

Menighetens regnskap for 2023 ligger her: Regnskap 2023

Foto: Jan Velde

Tilbake