Menighetens årsmøte


Det kalles inn til menighetens årsmøte i Avaldsnes kirke søndag 27. mars kl. 12. (etter gudstjenesten kl. 11).

Etter gudstjenesten 27. mars holdes det årlige menighetsmøtet/årsmøtet. Menighetsrådets årsmelding og regnskap blir lagt fram, og det blir samtale om menighetens arbeid.

Sakslisten som er vedtatt av menighetsrådet ser slik ut:

1. Oppnevning av to personer til å underskrive møteboken
2. Framlegging av menighetens årsmelding og samtale
3. Framlegging av menighetsrådets regnskap og samtale 

 

Velkommen!

 

Menighetens årsmelding for 2021 ligger her: Årsmelding 2021

Menighetens regnskap for 2021 ligger her: Regnskap 2021

Foto: Jan Velde

Tilbake